Управување со промените при имплементација на втората ЕУ директива за платежни услуги во финансискиот систем на Република Северна Македонија

Управување со промените при имплементација на втората

ЕУ директива за платежни услуги во финансискиот систем

на Република Северна Македонија

Click псд2-финална-05.10.23.pdf link to view the file.