Прашалник за истражување во банките

Симнете го и користете го овој прашалник со договорената структура, како основа за истражувањето.

Потоа треба да се пополни и врз база на истиот да се направи презентација по желба и сопствен дизајн и идеја.

Looking forward to your results!

Рената

Click prasalnik EB istrazuvanje.xlsx link to view the file.