1. Секој студент што има трансакциска сметка потребно е да се логира на системот на електронско банкарство во неговата банка

2. Да ги испита можностите за аплицирање за добивање дигитален сертификат

3. Откако ќе добие дигитален сертификат потребно е да ги испита можностите за електронско плаќање