Почитувани,

На ова место потребно е да се прикачи презентацијата и другите пропратни фајлови од конкретното истражување направено за една комерцијална банка за која сте задолжени, со цел постојан увид во деталите од вашето истражување.

Напомена

Областите кои треба да бидат опфатени во презентациите се следните:

Available from: Sunday, 15 September 2013, 05:45 AM
Due date: Friday, 31 January 2014, 05:45 AM