На ова место се прикачуваат веќе изработените и презентирани проектни задачи, семинарски и презентации. Потребно е да се прикачат еднаш, од еден претставник, со назнака на сите членови на тимот.

Не треба да се печати ништо!

Дополнителни поени се евидентираат само ако е прикачена проектната задача.

Available from: Monday, 27 November 2017, 08:45 PM
Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings