Topic outline

 •  
   
  • Почитувани,

   Добредојдовте на курсот по Деловно комуницирање за втор циклус. 

   Предметот го водат:

   - Доц. д-р Рената Петревска Нечкоска, renata.petrevska@eccfp.edu.mk

   - Проф. д-р Каролина Илиеска, kilieska@yahoo.com

 • 1
  Show only topic 1
 • 2
  Show only topic 2
 • 3
  Show only topic 3
   

 • 4
  Show only topic 4
   

 • 5
  Show only topic 5
   

 • 6
  Show only topic 6
   
  • ИДЕИ ЗА ПРОЕКТНИ ЗАДАЧИ

   Сите проектни задачи (или семинарски) треба да ги имаат следните елементи:
   - насловна страна,
   - содржина,
   - вовед и ваша мотивација зошто ја обработувате темата,
   - проблем на истражување,
   - примери од добри и лоши практики во светот и земјата,
   - стејкхолдери или onion framework анализа,
   - состојба во РМ,
   - каде се најголемите проблеми
   - можни предлози и решенија од нас
   - кратко видео во кое го презентирате сработеното.
   Семинарските може да бидат изработени и во форма на извештај.

   Најголем акцент - анализа на големата слика, учесниците, механизмите и деталите, но и оригинални свои предлози за унапредување на состојбите:

   Еве ги темите:
   ТЕМА А. Улогата на граѓанинот во справување со коронавирус кризата (осврт на видовите на граѓани и граѓанско однесување и каде водат тие зависно од развојот на вирусот)
   ТЕМА Б. Улогата на државното здравство во справување со коронавирус кризата (осврт на состојбите, недостатоците, тешкотиите и проблемите и соодветни предлог-решенија за подобрување на состојбите)
   ТЕМА В. Улогата на приватното здравство во справување со коронавирус кризата (осврт на состојбите, предностите, ефектите, како да се трансферираат добрите аспекти кон сите и т.н.)
   ТЕМА Г: Македонија на пат кон ЕУ - развоен пат, пречки, што можеше да се направи поинаку, што се уште може да се направи поинаку, како и зошто?
   ТЕМА Д: Може сами да предложите проектна задача, да ја изработите и да ја приложите овде, со тоа што мора да ги има основните елементи (Како што некои од вас веќе почнаа и секако може да продолжат)

   Ви посакувам ова да го направите со добра енергија, па во новата година можеби и ќе дејствуваме да подобриме нешто што е во наша моќ.
   Поздрав
   Рената


 • 7
  Show only topic 7
   
  • ПРЕДЛОГ ТЕМИ ЗА ДОМАШНИ

   Тема: ДИЈАЛОГ МЕЃУ МЕНЕ И 40-ГОДИШНИОТ ЈАС

   Тема: АКО БЕВ МЕНАЏЕР НА СВЕТОТ МЕЃУ 1950-та и 2050-та, ШТО ЌЕ НАПРАВЕВ ПОРАЗЛИЧНО ЗА ЧОВЕШТВОТО И СВЕТОТ ДА БИДАТ ПРЕКРАСНИ?

   Инспирирајте се, и да ги прочитаме вашите мисли, а некои и ќе објавиме во Економисти-Оптимисти, се разбира.
 • 8
  Show only topic 8
   

 • 9
  Show only topic 9
   

 • 10
  Show only topic 10
   

Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings