Електронски Бизнис
(ЕлектронскиБизнис)

наставник д-р Марјан Ангелески
предмет Електронски бизнис
Бизнис Администрација - Менаџмент БАМ Изборен
Бизнис Информатика БИТ Задолжителен
Финансиски Менаџмент ФИМ Изборен
Меѓународна Економија и Бизнис МЕБ Изборен
Маркетинг Менаџмент МАМ Изборен
Сметководство, Финансии и Ревизија СФР Изборен