Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Today Wednesday, 31 August 31    
Skip Comments

Comments

Show comments
  • Picture of Admin EFP Moodle
    Admin EFP Moodle - 11 Oct, 14:22
    Комплетирана е регистрацијата на нови корисници.
  • Picture of Admin EFP Moodle
    Admin EFP Moodle - 11 Oct, 14:24
    НАРЕДЕН ЧЕКОР - Сите студенти што се запишани на предметите на Moodle потребно е да влезат во предметот преку Moodle и да го притиснат копчето Enroll или Пријавување на курсот за да ги гледаат содржините на тој предмет. Тоа е потребно да се направи оваа недела.
Skip NavigationSkip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None